Jakie sprawy załatwić można z pomocą notariusza?

Choć głownie praca notariusza opiera się na sprawdzaniu wszelkiego rodzaju notarialnych aktów, to posiada on również stosowne uprawnienia do podejmowania wielu innych czynności. Wszystkie dokumenty stworzone przez notariusza mają charakter publicznego dokumentu.

Kim jest notariusz?

Jeszcze do dnia dzisiejszego spotkać się można z tym, że starsze osoby określają notariusza często mianem regenta, bowiem dawniej było to właściwe określenie dla tego zawodu. Dawniej wspomniany regent pełnił zadania o obowiązki cesarza, gdy ten z różnych powodów nie był dyspozycyjny. Choć zawód notariusza nie należy do grupy zawodów zaliczanych do funkcjonariuszy publicznych, to osoby pracujące w tym zawodzie mogą bez przeszkód korzystać z wszystkich praw i środków ochrony przysługujących takim funkcjonariuszom. Notariusze mają prawo do wywierania pewnego rodzaju wpływu na czynności prawne strona po to, by w przyszłości uniknąć nieporozumień związanych między innymi z niedostateczną komunikacją pomiędzy nimi.

Czynności wykonywane przez notariusza

Poza sporządzaniem aktów notarialnych, co jest bardzo oczywiste, u notariusza załatwić można również sprawy formalne związane z:

-sporzadzaniem poświadczeń,
-doręczaniem oświadczeń,
-spisywaniem protokołów,
-sporzadzaniem czeków oraz weksli,
-przechowywaniem dokumentacji, pieniędzy oraz papierów wartościowych,
-sporzadzaniem wpisów, odpisów i wyciągów pochodzących z dowolnego rodzaju dokumentacji,
-sporzadzaniem (na wyraźne żądanie obu stron) projektu aktu notarialnego adekwatnego do danej sytuacji,
-wykobywaniem wszelkich innych czynności, które dla notariusza przewidziane zostały w ustawie o notariacie.

Kiedy należy udać się do notariusza w celu spisania aktu notarialnego?

Istnieje pewna dokumentacja, która zgodnie z przepisami prawa musi być sporządzona w formie notarialnego aktu. Chodzi tu przede wszystkim o:

-pelnimocnictwa do czynności prawnych na rzecz innych osób,
-umowy, które zobowiązują jedną ze stron do przeniesienie własności nieruchomości na inną osobę,
-oświadczenie właściciela nieruchomości, dotyczące ograniczonego prawa rzeczowego,
-oświadczenie darczyńcy w umowie darowizny,
-umowy dotyczące przyjęcia spadku,
– umowy założycielskie dowolnego rodzaju spółki,
-umowy zbycia prawa do własności danej nieruchomości,
-umowy dotyczącej startu nowego funduszu ubezpieczeń.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here